Το ανεξήγητο του εαυτού μας,
διαρκώς μας κηνυγά
Το ανεξήγητο του διπλανού μας,
απάντηση δε χωρά.

Προσπάθησα πολύ
Προσπάθησες πολύ.

Παλέψαμε με μένος σ’ αυτή μας την προσπάθεια.

Ηττημένοι καταλήξαμε να προσπαθούμε ν’ απαντήσουμε σε όλα τα Ανεξήγητα μας.
…. και είμαστε εδώ.
Ξεχνώντας ότι η αυθόρμητη πράξη μας, μας πήγε παραπέρα.

Advertisement