Ευδιάκριτα Όρια

Το μέγεθος του μυαλού μας σταματάει εκεί που ξεκινάει η αντίληψη της ψυχής μας.