Ο έρωτας έχει την ίδια όψη. Αναγνωρίζεται σ’ ένα χαμόγελο, σ’ ένα βλέμμα, στο αμήχανο νευρικό γέλιο.