Ορθια κοιμώμενη ξάπλωνα επάνω σε λόγια βουβά.
Μελαγχολικοί ψίθυροι,
δειλές φωνές,
όλων των ειδών οι αποχρώσεις,
πένθιμα ηχούσαν.

Τον ύπνο το βαθύ να τιμωρήσουν,
στο ασθενές μου σώμα να μιλήσουν.