Θαρρείς πως είμαι καλά.

Ό,τι το γέλιο που φόρεσα για να βγω ήταν φρεσκοσιδερωμένο.

Μα οι κηλίδες που το παρελθόν έσπειρε αδιακρίτως είναι ακόμη νωπές.

Ακόμη βρωμίζουν το ατσαλάκωτο χαμογελό μου.

Advertisement