Εκεί που πολεμάνε και πεθαίνουν οι άνθρωποι

για έναν καινούριο κόσμο

 

Εκεί, θα σε περιμένω